صنایع غذایی سینا

اولین جایزه نوآوری و فناوری بنیاد با همکاری هلدینگ صنایع غذایی و شرکت های زمزم، بهنوش، گوشتیران، قند اصفهان، پاک و پاکدیس در بازه زمانی اسفند ماه سال 1400 تا تیرماه سال 1401 برگزار گردید. اجرای این رویداد با انجام تبلیغات چهره‌ به چهره توسط کارشناسان و مدیران پروژه در شرکت‌های مذکور آغاز و طرح های ارسالی در سه سطح مختلف، توسط تیم‌های داوری ارزیابی شده و منتخبین در همایش اختتامیه معرفی گردیدند.

 سطوح سه‌گانه دریافت ایده به شرح ذیل می‌باشد:

1. نوآوری‌های پیاده سازی شده :

محور اول ویژه‌ی شرکت‌ها و واحدهای فنی و تخصصی سازمان­ها است که در آن نوآوری‌های پیاده‌سازی شده‌ای مورد ارزیابی قرارمی‌گیرندکه به طور کامل مورد بهره‌برداری قرار گرفته و در عین حال دارای رویکرد توسعه‌ای نیز هستند.

2. ایده‌های  نوآورانه :

محور دوم شامل ایده‌های نوآورانه‌ای است که ضمن دارابودن بررسی‌های مالی و اقتصادی، قابل اجرا در مقیاس صنعتی و یا دارای پروتوتایپ اولیه باشند. این محور مخصوص مدیران میانی و کارشناسان تحقیق و توسعه می‌باشد.

3. پیشنهادات خلاقانه :

محور سوم دربرگیرنده‌ی راه حل‌های خلاقانه‌ای است که پتانسیل اجرایی شدن را داشته باشند. معیارهای مهم ارزیابی این محور، درجه و میزان نوآوری و پیش‌بینی درصد افزایش عملکرد شرکت است.