محورهای اصلی اجرایی

با توجه به اهمیت موضوع مدیریت دانش، این طرح در سه محور زیر برای هلدینگ‌ها، شرکت‌ها و پروژه‌های موفق قابل پیاده‌سازی است. در ادامه به معرفی هر یک از این محورها پرداخته خواهد شد. 

الف) گفتگو با نخبگان:

در پروژه گفتگو با نخبگان، با تمرکز بر جمع‌آوری، طبقه‌بندی و ذخیره‌سازی داده‌های مرتبط و انجام گفتگوهای تصویری و مکتوب با بازنشستگان و افراد توانمند در سازمان‌های که در طول سالیان مختلف با مجموعه‌های بنیاد، همکاری داشته­اند، ضمن مستند کردن آن تجربیات، مدل‌های مختلف مدیریتی استخراج، احصاء و آسیب‌شناسی می­شوند. 

از این رو با توجه به فرآیند اجرایی این پروژه خروجی نهایی مورد انتظار به صورت ذیل خواهد بود:

 1. تهیه فیلم مستند-تحقیقی برای پاسخ دادن به سوالات طرح و مستندسازی جهت دسترسی مدیران فعلی و آتی 
 2. تهیه یک کتاب که متن کامل گفتگوها در راستای مستندسازی تجربیات مدیران به صورت کامل و با تمام جزئیات مصاحبه، مکتوب خواهد شد.
 3. تدوین کتاب تحلیلی برای پاسخ به سوالات طرح و تدوین نقشه راه 

ب) پیاده سازی رویه داستان­های موفقیت سازمانی و اجرای رویداد: 

از زمان به وجود آمدن مدیریت دانش، داستان‌سرایی به عنوان یك راه مستحكم برای اشتراك و انتقال دانش بخصوص دانش ضمنی و تجربی، به كار گرفته شده است. این كار عملاً گفتن یك داستان است. شخصی كه دانش با ارزشی دارد، داستانی درباره تجربه‌اش در مقابل جمعی كه مایل به دست آوردن آن دانش هستند، می‌گوید. چنانچه داستان‌سرایی به نحو صحیح اجرا شود، می‌تواند دانش عمیق‌تری را منتقل كند، داستان‌سرایی نیروی قوی‌ای برای درمیان نهادن درس‌ها و تجربه‌های یادگرفته یك شخص دارد چون داستان‌های مؤثر می‌توانند هم محتوی و هم متن نیرومندی را منتقل كنند. این پیشنهاد برای اجرایی و عملی کردن داستان‌سرایی به عنوان راهی برای اشتراک تجارب موفقیت و شکست و نهادینه‌کردن آن از طریق تکنیک‌های داستان‌سرایی در سازمان‌ها و گام نخست در تشویق اشتراک و استفاده از دانش و تجارب در فرایندهای سازمانی تدوین شده است. فرآیند کلی اجرایی کردن جلسات داستان‌سرایی سازمانی، شامل گام‌های اصلی زیر است:

 1. تشکیل تیم اجرایی داستان‌سرایی و برگزاری جلسه توجیهی برای تیم اجرایی؛
 2. تعیین لیست حوزه‌های تخصصی و دارای اولویت برای رویدادهای داستان‌سرایی توسط تیم اجرایی داستان‌سرایی؛
 3. انتخاب هیئت داوران متشکل از خبرگان داور (مدیران ارشد، کارشناسان باسابقه و ...) هر حوزه؛
 4. برگزاری جلسه توجیهی- آموزشی داستان‌سرایی برای خبرگان داور و معرفی فرمت‌ ارائه داستان‌ها به خبرگان داور و تدوین معیارهای یکسان برای خبرگان داور به منظور ارزیابی دقیق داستان‌های ارائه شده و نهایی‌سازی فرمت ارائه داستان و معیارهای ارزیابی؛
 5. تدوین محتوای آموزشی برای حضور در رویداد داستان‌سرایی؛
 6. فراخوان به پرسنل حوزه‌های منتخب برای ارسال داستان‌های سازمانی خود منطبق با فرمت نهایی ارائه شده و تعیین زمان نهایی برای ارسال؛
 7. بررسی و انتخاب داستان‎‌های برتر از میان داستان‌های ارسال شده توسط تیم داوران و مشاور؛
  • انتخاب لیست اولیه داستان‌های منتخب و ارائه نکات اصلاحی برای هر یک از داستان‌ها
  • برگزاری جلسه با صاحبان داستان‌های نهایی به منظور بررسی نهایی داستان‌ها از منظر محتوا، نحوه پرزنت، زمان‌بندی و ....
 1. برگزاری رویداد ارائه داستان‌های منتخب به صورت یک همایش جامع با حضور پرسنل و مدعوین از شرکت‌های وابسته با هدف تقدیر از داستان‌های برتر از دید کمیته داوران و همچنین ارائه خلاصه‌ای از دستاوردها و اقدامات انجام شده در طرح مدیریت دانش و معرفی پرسنل برتر با توجه به گزارش‌های سامانه مدیریت دانش و فعالیت‌های دانشی پرسنل؛