رویداد فرازش

رویداد فرازش
رویداد برای رصد، هم افزایی و تسهیل گری زیست بوم آموزش نوآورانه با محوریت اولین جایزه ملی نوآوری فراگیر آموزشی

رویدادی فراگیر برای آموزش نوآورانه
جهت ثبت نام و کسب اطلاعات بیش تر به آدرس اینترنتی زیر مراجعه فرمایید.
farazeshevent.ir