کاوه پارس

چهارمین رویداد جایزه نوآوری و فناوری (ویژه هلدینگ گسترش صنایع معدنی کاوه پارس)

این رویداد در چهار حوزه فولاد، مهندسی و ساخت، سیمان و کاشی برگزار خواهد شد.