برق و انرژی صبا

 دومین جایزه نوآوری و فناوری بنیاد با همکاری هلدینگ برق و انرژی صبا در بازه زمانی مهر ماه سال 1401 تا آذر ماه سال 1401 برگزار خواهد شد. اجرای این رویداد با انجام تبلیغات چهره‌ به چهره توسط کارشناسان و مدیران پروژه در نیروگاه‌های تابعه هلدینگ مذکور آغاز و طرح های ارسالی در سه محور مختلف، توسط تیم‌های داوری ارزیابی خواهند شد.

محورهای سه‌گانه دریافت ایده به شرح ذیل می‌باشد:

1. نوآوری‌های پیاده سازی شده :

طرح‌هایی در این محور مورد ارزیابی قرار می‌گیرند که کاملا اجرا شده و مورد بهره‌برداری قرار گرفته باشند. از معیارهای مهم ارزیابی طرح‌های محور اول می‌توان به درجه و میزان نوآوری، میزان افزایش بهره‌وری، میزان خروج ارز یا داخلی سازی و سایر شاخص‌ها اشاره نمود. لازم به ذکر است این محور ویژه واحدهای سازمانی می‌باشد.

2. ایده‌های  نوآورانه :

طرح‌های قرارگرفته در این محور باید ضمن دارا بودن بررسی‌های مالی و اقتصادی، قابل اجرا در مقیاس صنعتی و یا دارای پروتوتایپ اولیه باشند.درجه و میزان نوآوری، قابلیت اجرای طرح در مقیاس صنعتی و دارابودن مطالعات توجیهی از جمله معیارهای مهم سنجش طرح‌های این محور هستند.

3. پیشنهادات خلاقانه :

در محور سوم ایده‌های خلاقانه‌ای مورد ارزیابی قرارخواهند گرفت که پتانسیل اجرایی شدن را داشته باشن. معیارهای مهم ارزیابی این محور، درجه و میزان نوآوری و پیش‌بینی درصد افزایش عملکرد شرکت است.

داوری ها بر اساس شاخص های ارزیابی تعیین شده توسط کمیته داوری در دو مرحله اولیه و نهایی انجام می شود.