فراز سنج

بررسی اثربخشی گروه‌های مردمی سراسر کشور

طبق منویات مقام معظم رهبری در جلسات هفتگانه آسیب‌های اجتماعی با وجود مخالفت‌های شدید ایشان مبنی بر افزایش دستگاه‌های دولتی، تاسیس سازمانی چابک و پویا در دل وزارت کشور را امری ضروری دانسته و ضمن تاکید بر استفاده از ظرفیت‌های مردمی، سازمان امور اجتماعی را به عنوان مرجع رسمی پرداختن به مسئله‌های اجتماعی و مجری مصوبات شواری اجتماعی معرفی می‌کنند.

موسسه تحقیق و توسعه دانشمند قصد دارد تا با همراهی گروه‌های جهادی و سمن‌های سراسر کشور با تکیه بر استعدادها و توانمندی‌های مردمی، در راستای رشد و پیشرفت کشور قدم بردارد تا با همگانی شدن گفتمان جهادی به پیشرفتی درونزا، مردم بنیاد، همه‌جانبه‌نگر، پایدار و مبتنی بر الگوهای تعالی اسلامی دست یابد و زمینه‌های تمدن نوین اسلامی را فراهم‌سازد.

در این راستا پيمايش عمومی طرح اثربخشی گروه‌های مردمی سراسر كشور را با هدف تشخیص نقاط قوت اصلی هر تیم و افزایش ظرفیت هم‌افزایی اين گروه‌ها و در نهایت حل مسائل اجتماعی در سطح شهرستان و استان با گروه‌های توانمند مردمی، راه‌اندازی نموده است. تا پس از شناسایی دقيق وضعیت گروه‌های جهادی و سمن‌های سراسر کشور، زمینه همکاری اين گروه‌ها را در جهت پیشرفت مناطق فراهم آورد.
جهت کسب اطلاعات بیش‌تر به آدرس اینترنتی farazsanj.ir مراجعه فرمایید.