رسالت اجتماعی

*کارگاه‌ رسالت اجتماعی*

این کارگاه با استفاده از اساتید شاخص کشوری و کارکنان دارای تجربه در موضوعات گروه مردمی سازی ، گفتگو و تصمیم گیری جمعی و تشکیل گروه هدفمند مردمی جهت رسالت اجتماعی در شرکت های بنیاد برگزار خواهد شد. این کارگاه تعاملی و پروژه محور است.


به زودی...