موسسه توسعه آموزشی پژوهشی سینا طی یک قرارداد با گروه جهادی از غربت تا قربت به تولید محتوای آموزش و ارتقای معلمان و کادر آموزشی مدارس مناطق کم‌برخوردار می پردازد.

 یکی از نیازهای انقلاب اسلامی در دهه‌های اخیر، ارتقای سطح علمی، آموزشی و انگیزشی معلمان علی الخصوص در مناطق محروم است که در همین راستا و در پاسخ به این نیاز این تفاهم‌نامه صورت گرفت تا طراحی و اجرای مدلی کارآمد برای نیل به این هدف را شاهد باشیم.

بر طبق این قرارداد موسسه سینا؛ با حمایت مالی خود در این پروژه مشارکت می کند و از طرف دیگر گروه جهادی از غربت تا قربت با تشکیل هیئت علمی متخصص جهت احصای سرفصل‌های موردنیاز مناطق هدف، به دسته بندی و اولویت بندی آن‌ها اقدام و سپس با شناسایی مجموعه‌های فعال در حوزۀ توانمندسازی معلمان و جمع‌آوری محتوای تأمینی موردنیاز همچنین تولید محتوای متنی، صوتی و تصویری تخصصی و به اجرای این پروژه می پردازد.