در این مجمع اعضای هیئت مدیره مؤسسه توسعه آموزشی سینا، نماینده بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، نمایندگان مؤسسه تحقیق و توسعه دانشمند، نمایندگان موسسه حسابرسی مفید راهبر و سایر افراد مدعو حضور داشتند. در ابتدای این جلسه پیمان بیگدلی؛ مدیرعامل موسسه توسعه آموزشی پژوهشی سینا در خصوص عملکرد و برنامه‌های پیش روی این موسسه توضیحاتی ارائه دادند.

گفتنی است مجمع عمومی عادی سالیانه موسسه توسعه آموزشی سینا با هدف رسیدگی به گزارش مدیران و بازرسان شرکت و بررسی وضعیت مالی سالی یک‌‌بار تشکیل می‌شود.