در راستای توانمندسازی هدفمند، ارزیابی، آموزش و پشتیبانی فعالان فنی‌مهندسی حوزه ساختمان در مناطق محروم، موسسه توسعه آموزشی و پژوهشی سینا طی یک قرارداد با شرکت مدلسازی اطلاعات ساخت پایا، اقدام به آموزش و تربیت متخصص در حوزه مدلسازی اطلاعات ساخت(بیم) برای مناطق محروم کرده است.

از فواید این آموزش برای افراد مستعد می‌توان به آموزش روش‌های مدلسازی ساخت، ارائه کارنامه تفصیلی و مسیر پیشنهادی برای هر فرد و همچنین پشتیبانی علمی محتوایی و فنی اشاره کرد. گفتنی است سطح آموزش فراگیران این حوزه در سطوح مقدماتی و پیشرفته بوده و آموزش ملاحظات و روش‌های مدلسازی بر بستر فضای مجازی خواهد بود.

 همچنین در طول مدت این دوره پشتیبانی علمی، محتوایی و فنی از فراگیران صورت می‌گیرد و پس از گذراندن دوره آموزشی ضمن دریافت کارنامه تفصیلی، افراد مستعد از مسیر پیشنهادی آینده و روند آموزشی خود نیز مطلع خواهند شد.

انتهای پیام/