موسسه توسعه آموزشی پژوهشی سینا، به جهت اهمیت بالای تفاوت‌های فردی در روش‌های آموزشی روز دنیا و لزوم شخصی‌سازی مسیر آموزشی دانش‌آموزان، به دنبال این است تا با استفاده از بروزترین تکنولوژی‌های روز دنیا از جمله هوش مصنوعی، توجه به تفاوت‌های موجود بین دانش‌آموزان عزیز مناطق محروم  را میسر سازد و لذا طی این  قرارداد زمینۀ استفاده از سکوی هوشمند دانایی جهت استفاده دانش‌آموزان و معلمان مناطق محروم تسهیل پیدا خواهد کرد.

این سکوی هوشمند، محتوا و ابزار کاربردی جهت تقویت درس ریاضی در پایه‌های چهارم و پنجم و ششم دبستان دانش‌آموزان و معلمان در حوزه‌های مختلف را تهیه و تدوین خواهد کرد.

شرح فعالیت سکوی هوشمند دانیو عبارتند از: 

 الف- شخصی‌سازی تکالیف ریاضی به کمک هوش مصنوعی، جهت یادگیری باکیفیت درس توسط دانش‌آموزان 

  ب- ارزیابی، تصحیح خودکار تکالیف، گزارش‌های متنوع از عملکرد و سطح علمی دانش‌آموزان جهت تسهیل کار معلم

   ج_ هدایت و راهبری معلمان جهت هوشمندسازی و بهینه نمودن فرآیند آموزش 

  انتهای پیام/