با توجه به نیازسنجی‌های صورت گرفته و مطالعات ناظر بر نیازهای عینی مجموعه های مردمی و با جهت زمینه‌سازی برای تکثیر حلقه‌های میانی، بسته‌های کارآمد و خلاقانه نیاز است تولید گردد. همچنین توانمندسازی هدفمند و هوشمند مستضعفان از طریق توانمندسازی گروه‌های جهادی نوپا با برگزاری دوره‌های کوتاه‌مدت ومستندسازی جهت پیاده‌سازی و انتشار الگو در صورت موفقیت آن در حل مسائل مناطق از دغدغه‌های مؤسسه آموزشی پژوهشی سینا است و دراین راستا قرارداد توانمندسازی گروه‌های مردمی استان سیستان و بلوچستان با گروه جهادی قلم منعقد گردید.  
بر طبق این قرارداد گروه‌ها پس از توانمندسازی می‌توانند منشور حرکتی خود را در ابعاد ضرورت بودن، رسالت‌ها، اهداف، چشم‌انداز داشتن و بازسازی ساختار شناخته و به صورت حقیقی به نگارش درآورند. همچنین مسئله‌شناسی، مخاطب‌شناسی، محیط‌شناسی و مواردی مشابه مانند ایده‌پردازی خلاقانه را بر اساس جغرافیای عملیات انتخاب شده  به نگارش در می‌آورند.